ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Allergy-catalogue-banner

Moriakes-eksetaseis-banner

το HLA B27 εκτελείται από
το Τμήμα Μοριακών Εξετάσεων MEDISYN
Για τις εξετάσεις Παραγόντων Πήξεως και Μοριακού Ελέγχου Ηπατίτιδας B & C συμβουλευτείτε το κατάλογο ειδικών εξετάσεων που είναι αναρτημένος στο online.medisyn.eu με την χρήση των κωδικών σας

Ευρετήριο εξετάσεων: B,β

 1. 1.
  B12
  Βλέπε: ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 2. 2.
  B2 - MICROGLOBULIN ΟΡΟΥ
  Βλέπε: Β2 - ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 3. 3.
  B2 - MICROGLOBULIN ΟΥΡΩΝ
  Βλέπε: Β2 - ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 4. 4.
  Bacterial Susceptibility Testing
  Βλέπε: Αντιβιόγραμμα
 5. 5.
 6. 6.
  BENCE & JONES ΛΕΥΚΩΜΑ
  Βλέπε: ΛΕΥΚΩΜΑ BENCE & JONES
 7. 7.
 8. 8.
  BETA CROSS LAPS
  Βλέπε: ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-C ΟΡΟΥ
 9. 9.
 10. 10.
  BGP
  Βλέπε: ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
 11. 11.
  BISTON
  Βλέπε: ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
  BONE GLA PROTEIN
  Βλέπε: ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
 15. 15.
  BORDETELLA PERTUSSIS IgG, IgM
  Βλέπε: ΚΟΚΚΥΤΗΣ IgG,IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 16. 16.
  BORRELLIA BURDGORFERI IgG, IgM
  Βλέπε: ΜΠΟΡΕΛΛΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 17. 17.
  Breast Carcinoma Assoc Ag CA 27.29
  Βλέπε: Καρκινικό αντιγόνο 27.29 (CA 27.29)
 18. 18.
 19. 19.
  BRUCELLA IgG, IgM, IgA
  Βλέπε: ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG, IgM, IgA
 20. 20.