To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Βαρβιτουρικά ούρων

Urine Barbiturates Screen , Downers, Yellows, Blues
Κλινική χρησιμότητα
  • Για  τον ποιοτικό και ημιποσοτικό προσδιορισμό των βαρβιτουρικών, σε ούρα  ανθρώπου
  • Για την ανίχνευση της χρήσης  βαρβιτουρικών
Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν απαιτείται

Δείγμα

Ούρα τυχαίας ούρησης που συλλέγονται χωρίς συντηρητικό σε στείρο πλαστικό δοχείο. Τα δείγματα πρόσφατα συλλεχθέντων ούρων δεν απαιτούν ειδικό χειρισμό ή προετοιμασία, ωστόσο θα πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια ώστε τα δείγματα κατά τη λήψη να μην περιέχουν αδρά υπολείμματα και  να βρίσκονται εντός του φυσιολογικού εύρους pH (5-8). Τα πολύ θολά δείγματα  πρέπει πριν από την ανάλυση να φυγοκεντρούνται. Συνιστάται τα δείγματα να καταψύχονται μόνο μία φορά. Τα κατεψυγμένα δείγματα πρέπει να αναμειγνύονται πλήρως  μετά την απόψυξη με ήπια ανακίνηση, και να φυγοκεντρούνται πριν από την ανάλυση αν περιέχουν ίζημα η σωματιδιακή ύλη που μπορεί να δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία της απόψυξης.

Σταθερότητα δείγματος

Δείγμα ούρων 10 mL συντηρείται σε θερμοκρασία 2-8°C για 5 ημέρες ή για 6 μήνες σε θερμοκρασία -20°C

Μη αποδεκτό δείγμα

Νοθεία ή αραίωση του δείγματος in vitro ή in vivo

Μεταφορά δείγματος

10 mL ούρων σε θερμοκρασία 2-8°C

Μέθοδος Ομοιογενής ανταγωνιστικός ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός(ΕΜΙΤ)
Τιμές αναφοράς

Σύμφωνα με   SAMHSA , σε ng/mL

EMIT
Αρνητικό <200
Παρατηρήσεις
  • Το τελικό ποιοτικό αποτέλεσμα αναφέρεται ως θετικό ή αρνητικό. Το ποιοτικό αποτέλεσμα βασίζεται σε σύγκριση του τίτλου του δείγματος με το βαθμονομημένο σημείο αποκοπής (cut-off).  Ένα δείγμα με τίτλο  με-γαλύτερο ή ίσο με το  cut-off αναφέρεται ως θετικό. Ένα θετικό αποτέλεσμα (≥200ng/mL ) από αυτόν τον προσδιορισμό δηλώνει απλώς την παρουσία της μετρούμενης ουσίας και δε σχετίζεται υποχρεωτικά με το κλινικό αποτέλεσμα(παρουσία ή μη συμπτωμάτων). Ένα αρνητικό απoτέλεσμα δοκιμής σημαίνει ότι δεν υπάρχει η μετρούμενη ουσία ή ότι υπάρχει σε επίπεδα κατώτερα του ορίου (cut-off).
  • Ο κατά προσέγγιση χρόνος ανίχνευσης της βαρβιτουρικών (ουσίας ή των μεταβολιτών της ) σε ούρα ανθρώπου είναι  4 - 6 ημέρες μετά τη χρήση, ανάλογα τη διάρκειας δράσης της ουσίας. Ο πραγματικός χρόνος ανίχνευσης εξαρτάται από τη δοσολογία, συχνότητα χρήσης, καθώς και το ατομικό μεταβολικό προφίλ.
Εκτέλεση Αυθημερόν
Σημειώσεις
  • Ο προσδιορισμός βαρβιτουρικών με τη μέθοδο ΕΜΙΤ παρέχει μόνον ένα προκαταρκτικό αποτελέσματα ανάλυσης. Για να επαληθευτεί το αποτέλεσμα της ανάλυσης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια πιο ειδική εναλλακτική χημική μέθοδος. Ως μέθοδος επαλήθευσης χρησιμοποιείται η αέρια χρωματογραφία/φασματοσκοπία μάζας (GC/MS).
  • Εάν υπάρχει υποψία νοθείας, θα πρέπει να συλλέγεται νέο δείγμα. Απαιτείται εξέταση επιβεβαίωσης για τα δείγματα που συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs (Υποχρεωτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ομοσπονδιακά προγράμματα ελέγχου ναρκωτικών ουσιών σε χώρους εργασίας)

Πίσω στο ευρετήριο