To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες ούρων

Urine Amphetamine, Methamphetamine Screen , Bennies, Dexies, Uppers, Speed, Meth, Crystal
Κλινική χρησιμότητα
  • Για  τον ποιοτικό και ημιποσοτικό προσδιορισμό των αμφεταμινών και μεθαμφεταμινών, σε ούρα  ανθρώπου
  • Για την ανίχνευση της  χρήσης  αμφεταμινών και μεθαμφεταμινών
Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν απαιτείται

Δείγμα

Ούρα τυχαίας ούρησης που συλλέγονται χωρίς συντηρητικό σε στείρο πλαστικό δοχείο. Τα δείγματα πρόσφατα συλλεχθέντων ούρων δεν απαιτούν ειδικό χειρισμό ή προετοιμασία, ωστόσο θα πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια ώστε τα δείγματα κατά τη λήψη να μην περιέχουν αδρά υπολείμματα και  να βρίσκονται εντός του φυσιολογικού εύρους pH (5-8). Τα πολύ θολά δείγματα  πρέπει πριν από την ανάλυση να φυγοκεντρούνται. Συνιστάται τα δείγματα να καταψύχονται μόνο μία φορά. Τα κατεψυγμένα δείγματα πρέπει να αναμειγνύονται πλήρως  μετά την απόψυξη με ήπια ανακίνηση, και να φυγοκεντρούνται πριν από την ανάλυση αν περιέχουν ίζημα η σωματιδιακή ύλη που μπορεί να δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία της απόψυξης.

Σταθερότητα δείγματος

Δείγμα ούρων 10 mL συντηρείται σε θερμοκρασία 2-8°C για 5 ημέρες ή για 6 μήνες σε θερμοκρασία -20°C

Μη αποδεκτό δείγμα

Νοθεία ή αραίωση του δείγματος in vitro ή in vivo

Μεταφορά δείγματος

10 mL ούρων σε θερμοκρασία 2-8°C

Μέθοδος Ομοιογενής ανταγωνιστικός ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός(ΕΜΙΤ)
Τιμές αναφοράς

Σύμφωνα με   SAMHSA  σε ng/mL

EMIT
Αρνητικό <500
Παρατηρήσεις
  • Το τελικό ποιοτικό αποτέλεσμα αναφέρεται ως θετικό ή αρνητικό. Το ποιοτικό αποτέλεσμα βασίζεται σε σύγκριση του τίτλου του δείγματος με το βαθμονομημένο σημείο αποκοπής (cut-off).  Ένα δείγμα με τίτλο  με-γαλύτερο ή ίσο με το  cut-off αναφέρεται ως θετικό. Ένα θετικό αποτέ-λεσμα (≥500ng/mL ) από αυτόν τον προσδιορισμό δηλώνει απλώς την παρουσία της μετρούμενης ουσίας και δε σχετίζεται υποχρεωτικά με το κλινικό αποτέλεσμα(παρουσία ή μη συμπτωμάτων). Ένα αρνητικό από-τέλεσμα δοκιμής σημαίνει ότι δεν υπάρχει η μετρούμενη ουσία ή ότι υπάρχει σε επίπεδα κατώτερα του ορίου (cut-off).
  • Ο κατά προσέγγιση χρόνος ανίχνευσης των αμφεταμινών και μεθαμφε-ταμινών (ουσίας ή των μεταβολιτών της ) σε ούρα ανθρώπου είναι 1-3 ημέρες σε περιστασιακή χρήση, ή  7-10 ημέρες σε  χρόνια χρήση. Ο πραγματικός χρόνος ανίχνευσης εξαρτάται από τη δοσολογία, συχνό-τητα χρήσης, καθώς και το ατομικό μεταβολικό προφίλ.
Εκτέλεση Αυθημερόν
Σημειώσεις
  • Ο προσδιορισμός αμφεταμινών και μεθαμφεταμινών με τη μέθοδο ΕΜΙΤ παρέχει μόνον ένα προκαταρκτικό αποτελέσματα ανάλυσης. Για να επαληθευτεί το αποτέλεσμα της ανάλυσης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια πιο ειδική εναλλακτική χημική μέθοδος. Ως μέθοδος επαλήθευσης χρησιμοποιείται η αέρια χρωματογραφία/φασματοσκοπία μάζας (GC/MS).
  • Εάν υπάρχει υποψία νοθείας, θα πρέπει να συλλέγεται νέο δείγμα. Απαιτείται εξέταση επιβεβαίωσης για τα δείγματα που συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs (Υποχρεωτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ομοσπονδιακά προγράμματα ελέγχου ναρκωτικών ουσιών σε χώρους εργασίας)

Πίσω στο ευρετήριο