To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Ηπατίτιδας C RNA (HCV RNA)

Μοριακός έλεγχος ηπατίτιδας C, Hepatitis C Virus (HCV) RNA Detection and Quantification by Real-Time Reverse Transcription-PCR (RT-PCR), Serum
Κλινική χρησιμότητα
  • Ανίχνευση της οξείας ηπατίτιδας C (HCV) (δηλαδή <2 μηνών από την έκθεση)
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου σε ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη και / ή την απόκριση σε αντι- HCV θεραπεία
Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος

Δείγμα

Πλάσμα EDTA ή ορός που συλλέγεται σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού χωρίς έντονη αιμόλυση ,ίκτερο και έντονη λιπαιμικότητα. Αποχωρίζεται τον ορό από το θρόμβο ή τα κύτταρα εντός 2 ωρών και συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο.

Σταθερότητα δείγματος

Για  72 ώρες σε θερμοκρασία 15-25 °C ή για 7ημέρες στους 2-8 °C ή  για  6 μήνες στους  -20°C.

Μη αποδεκτό δείγμα

Δείγματα  πλάσματος ηπαρίνης, αιμολυμένα δείγματα, δείγματα που δεν διαχωρίζονται εντός 6 ωρών από τη συλλογή τους  ή δείγματα που εκτίθενται σε επαναλαμβανόμενη κατάψυξη/ απόψυξη

Μεταφορά δείγματος

2x1,5mL ως ελάχιστος  όγκος σε  θερμοκρασία ≤-10°C

Μέθοδος PCR TaqMan Roche, Αναλυτική ευαισθησία : 15 IU/mL
Τιμές αναφοράς

Εκφράζονται  σε  IU/ mL

Μη ανιχνεύσιμο HCVRNA

< 15 IU/ mL

Παρατηρήσεις
  • Ο ιός HCV είναι σφαιρικός ιός που περιβάλλεται από κάψα και ανήκει στην οικογένεια Flavivirideae. Το γενετικό υλικό αποτελείται από RNA μονής αλύσεως, είναι ανομοιογενές και μεταλλάσσεται, για να ξεφεύγει ο ιός από τον ανοσολογικό μηχανισμό, γεγονός που δυσκολεύει την ανεύρεση εμβολίου. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον 6 διαφορετικοί γονότυποι που περιέχουν πολλές υποομάδες
  • Ο ιός αυτός απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1989 και αποτελεί σήμερα ένα από τα συχνότερα αίτια ηπατικής νόσου. Υπολογίζεται ότι το περίπου το 2% του συνολικού πληθυσμού της γης έχει μολυνθεί από τον ιό. Το ποσοστό οροθετικών ατόμων στη Δυτική Ευρώπη ανέρχεται περίπου στο 1%, ενώ σε μερικές μεσογειακές και ασιατικές χώρες φτάνει και το 3-4%. Στην Ελλάδα ο αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C υπολογίζεται περίπου σε 100.000 άτομα, με πολλούς από τους πάσχοντες να μην το γνωρίζουν καν. Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου 10.000-11.000 νέα κρούσματα και περίπου 400 θάνατοι ασθενών κάθε χρόνο. Η υψηλότερη συχνότητα ηπατίτιδας C συναντάται σε άτομα ηλικίας 40-60 ετών.
  • Η εμμονή του HCV-RNA για τουλάχιστον 6 μήνες χαρακτηρίζει τη λοίμωξη ως χρόνια
  • Οι μοριακές τεχνικές PCR μπορούν να ανιχνεύσουν μικρές ποσότητες ιικού RNA στον ορό. Οι τεχνικές αυτές είναι αξιόπιστες και ιδιαίτερα χρήσιμες σε περιπτώσεις με φυσιολογικά ή ελάχιστα αυξημένα επίπεδα ηπατικών αμινοτρανσφερασών, όταν δεν υπάρχουν αντι-HCV αντισώματα ή όταν απαιτείται διάκριση ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές αιτίες ηπατικής νόσου.
  • Η δοκιμή αυτή δεν προορίζεται για χρήση ως διαγνωστική εξέταση για αίμα ή παράγωγα αίματος για την παρουσία HCV λοίμωξης ή ως διαγνωστική δοκιμή για να επιβεβαιώσει την παρουσία της λοίμωξης από τον εν λόγω ιό
  • Η διάγνωση της χρόνιας HCV λοίμωξης δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην παρουσία HCV-RNA σε ένα μόνο δείγμα ορού.
Εκτέλεση Σε 4-8 ημέρες

Πίσω στο ευρετήριο