To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Αντισώματα έναντι ιού ηπατίτιδας C (HCVAb)

HCV Ab, Hepatitis C Antibody Screen, Anti-HCV, aHCV
Κλινική χρησιμότητα

Σε συνδυασμό με άλλες ορολογικές και κλινικές πληροφορίες ως βοήθημα στη διάγνωση ατόμων για παρελθούσα ή χρόνια ηπατίτιδα C

Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος

Δείγμα

Ορός  που συλλέγεται σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού χωρίς έντονη αιμόλυση ,ίκτερο και έντονη λιπαιμικότητα. Αποχωρίζεται τον ορό από το θρόμβο ή τα κύτταρα εντός 2 ωρών και συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο.

Σταθερότητα δείγματος

 

Θερμοκρασία δωματίου(15-25 °C) Ψύξη(2– 8°C) Κατάψυξη(-20°C)
3 ημέρες 7 ημέρες 6 μήνες
Μη αποδεκτό δείγμα

Δείγματα  πλάσματος ηπαρίνης, αιμολυμένα δείγματα, δείγματα που δεν διαχωρίζονται εντός 6 ωρών από τη συλλογή τους  ή δείγματα που εκτίθενται σε επαναλαμβανόμενη κατάψυξη/ απόψυξη

Μεταφορά δείγματος

0,5mL ως ελάχιστος  όγκος σε  θερμοκρασία 2-8 °C

Μέθοδος CMIA
Τιμές αναφοράς

Εκφράζονται  σε S/CO, που προκύπτει από τα RLU(ενταση χημειοφωταύγειας) του δείγματος προς τα RLU του cut-off(CO).

RLU -relative light units/σχετικές μονάδες χημειοφωταύγειας.

Αποτέλεσμα

Αξιολόγηση  αποτελέσματος

< 0,80 S/CO

Αρνητικό (Μη αντιδραστικό)

0,80 - 0,99 S/CO

Αμφίβολο

1,00 -5,00 S/CO

Ασθενώς θετικό (Αντιδραστικό)

> 5,00 S/CO

Εντόνως θετικό ντιδραστικό)

Παρατηρήσεις
  • Ο ιός HCV είναι ενδημικός σε ολόκληρο τον κόσμο και θέτει ένα σοβαρό πρόβλημα για την  υγεία. Ο ιός HCV είναι ο μείζων αιτιολογικός παράγοντας της χρόνιας μη-A, μη-B ηπατίτιδας.
  • Ένα αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης δεν αποκλείει την πιθανότητα έκθεσης ή λοίμωξηςαπό τον HCV. Αντισώματα κατά του HCV ενδέχεται να είναι μη ανιχνεύσιμα σε ορισμέναστάδια της λοίμωξης και σε ορισμένες κλινικές καταστάσεις.
  • Η παρουσία αντισωμάτων κατά του HCV υποδηλώνει ότι ένα άτομο ενδέχεται να έχει μολυνθεί από τον HCV ή ενδέχεται να είναι ικανό να μεταδώσει λοίμωξη με τον HCV.
  • Οι πρωτεϊνες του HCV διακρίνονται σε δομικές πρωτεϊνες-πρωτεϊνες πυρηνικού καψιδίου E1,E2 και μία διαμεμβρανική πρωτεϊνη P7.E2,καθώς και σε μη-δομικές πρωτεϊνες (NS) : NS2,NS3,NS4(A,B),NS5(A,B).
  • Ο προσδιορισμός anti-HCV CMIA Architect abbott, FDA εγκεκριμένος, είναι μέθοδος διαλογής (sreening test),ανιχνεύει αντισώματα των δομικών πρωτεϊνών του πυρήνα (core) και των μη δομικών πρωτεϊνών NS3 και NS4 (HCr43 και c100-3).
  • Οι δοκιμές anti-HCV που βασίζοντσι σε CLIA ή EIA  μεθόδους μέτρησης anti-HCV αντισωμάτων είναι μέθοδοι διαλογής και η πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στην εργαστηριακή πρακτική για τη διάγνωση της λοίμωξης από HCV. Το πιο χαρακτηριστικό πρόβλημα των μεθόδων διαλογής στην ανίχνευση anti-HCV αντισωμάτων είναι η ψευδής θετικότητα των δειγμάτων με χαμηλούς τίτλους.Οι δοκιμασίες anti-HCV έχουν αρκετά μειονεκτήματα, όπως η παρατεταμένη διάρκεια της περιόδου <<παράθυρο>> μεταξύ του χρόνου της μόλυνσης και της ανίχνευσης των αντισωμάτων του HCV-περίπου 45 με 68 ημέρες.Έπειδη οι δοκιμές anti-HCV βασίζονται στην ανίχνευση των αντισωμάτων πιθανώς να υπάρχουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα σε  κάποιες περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς λόγω της ανεπαρκούς ανοσολογικής απόκρισης.Οι ανοσοδοκιμασίες αυτές επίσης δεν μπορουν να διακρίνουν την οξεία, την παρελθούσα ή την εμμένουσα λοίμωξη.Σε ασθενείς με παρελθούσα μόλυνση από τον ιό μπορεί να ανιχνευθούν αντισώματα,που οφείλονται στην παραμονή των anti-HCV IgG αντισωμάτων στον ορό για μεγάλο χρονικο δίαστημα.
  • Η δοκιμή HCV RNA είναι αυτή που συχνά χρησιμοπιείται για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών διαλογής.Επίσης βοηθητικά μπορεί να χρησιμοποιήθει η δοκιμασία HCV core Ag(pre-confirmative test) βελτιώνοντας σημαντικά την ευαισθησία για την ανίχνευση της πρώιμης λοίμωξης.
  • Για τα ασθενώς θετικά αποτελέσματα της εξέτασης anti-HCV,ο MEDISYN συνιστά τη συλλογη ενός νέου δείγματος και σε περίπτωση του ίδιου, τη δοκιμή ανοσοαποτύπωσης για επιβεβαίωση της παρουσίας anti-HCV αντισωμάτων.
  • Για τα θετικά αποτελέσματα της εξέτασης anti-HCV,ο MEDISYN συνιστά τη συλλογη ενός νέου δειγμάτος και σε περίπτωση του ίδιου αποτελέσματος,τη δοκίμη HCV RNA με PCR για τον απκλεισμό της ενεργού λοίμωξης.
Εκτέλεση Αυθημερόν

Πίσω στο ευρετήριο