ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Allergy-catalogue-banner

Moriakes-eksetaseis-banner

το HLA B27 εκτελείται από
το Τμήμα Μοριακών Εξετάσεων MEDISYN
Για τις εξετάσεις Παραγόντων Πήξεως και Μοριακού Ελέγχου Ηπατίτιδας B & C συμβουλευτείτε το κατάλογο ειδικών εξετάσεων που είναι αναρτημένος στο online.medisyn.eu με την χρήση των κωδικών σας

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

Εκτέλεση: Αυθημερόν

Δείγμα

- Ούρα 24ωρου ή 2ωρου.
Η συλλογή γίνεται σε πλαστικό δοχείο στο ψυγείο χωρίς συντηρητικό. Μεταφορά 3 ml στους 2 - 8°C.

Τι επηρεάζει Αντιβιοτικά, μη καταψυχθέν δείγμα πέρα του 24ώρου ή δείγμα που περιέχει συντηρητικό.
Μέθοδος Χρωματομετρική / ενζυματική.
Σταθερότητα δείγματος
RT (20–25°C) Ψύξη (2–8°C) Κατάψυξη (−20°C)
4 ώρες 24 ώρες 3 μήνες
Τιμές αναφοράς

 

Άνδρες Γυναίκες
0,8-2,5 gr/24h 0,5-1,6 gr/24h

Κρεατινίνη τυχαίας ούρησης :Δεν υπάρχουν

τεκμηριωμένες τιμές αναφοράς.

Ενδεικτικές τιμές που αναφέρονται μόνο σε φυσιολογικές καταστασεις είναι:

39-260 mg/dL

Πίσω στο ευρετήριο