To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

Νέα SYNειδήσεις

1η Ανακοίνωση του MEDISYN για το Πλαίσιο Αξιολόγησης των Ιατρικών Εργαστηρίων…Στηρίζουμε έμπρακτα τους Ιατρούς Βιοπαθολόγους!

Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2013

Αξιότιμα μέλη και συνεργάτες,

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και γρήγορες όσον αφορά την διαμόρφωση των νέων κανόνων λειτουργίας των μονάδων ΠΦΥ. Επανατοποθετείται ο ρόλος του εργαστηριακού ιατρού και τίθενται κανόνες αλλά και τεχνητοί περιορισμοί που θα κρίνουν την βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των ιατρείων μας.

Καταρχάς στο προτεινόμενο πλαίσιο αξιολόγησης τίθεται υπό αμφισβήτηση ο ρόλος ,η ύπαρξη και η σημασία του εργαστηριακού ιατρού.

Μην παραβλέποντας όμως και τις σύγχρονες απαιτήσεις για διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην ΠΦΥ έχουμε από καιρό προετοιμαστεί και προετοιμάσει σημαντικό αριθμό ιατρειών μελών μας (μέλη του IATRICA αλλά και ανεξάρτητα μέλη – ιατρεία).

Ο Συνεταιρισμός έχοντας διαβλέψει από καιρό τις αλλαγές είναι έτοιμος και θα παρέμβει δημόσια προς όφελος των εργαστηριακών ιατρών μελών του αλλά και μπορεί να δώσει λύσεις στήριξης και βοήθειας στα ιατρεία.

Συστήνουμε όμως να μην δημιουργείται κλίμα πανικού που οδηγεί σε βιαστικές ενέργειες και κινήσεις.

Να αναμένετε την δεύτερη ανακοίνωση μας μέσα στην εβδομάδα που θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα και τις τελικές προτεινόμενες λύσεις και κατευθύνσεις όταν κατασταλάξει η εικόνα με τις απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα.

Μην παραβλέπουμε όμως ότι είναι σε ισχύ και σχετική νομοθεσία (νόμος 4015 ) όπου έχει ήδη βάλει τις βασικές απαιτήσεις για την λειτουργία μονάδων ΠΦΥ (εξωτερικός εσωτερικός έλεγχος ποιότητας ,διαδικασίες ποιότητας κτλ )

Ο Συνεταιρισμός εδώ και καιρό έχει δημιουργήσει τις υποδομές, τις διαδικασίες τα εργαλεία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για να βοηθήσει και να στηρίξει τα μέλη του στα πολύ σημαντικά θέματα που προκύπτουν και κλονίζουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Έχοντας προβλέψει τις εξελίξεις, φροντίσαμε να αποκτήσουμε όλες τις πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις.

Συγκεκριμένα:

• ISO 15189 διαπίστευσης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ανάλυσης

• εξειδικευμένο ISO για την πιστοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς βιολογικών υλικών καθώς και σχετική αδειοδότηση από τις αρχές

• τη δημιουργία πιστοποιημένου τμήματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης και υποστήριξης των εργαστηριακών ιατρείων

• τη δημιουργία πιστοποιημένου τμήματος σχεδιασμού και διοργάνωσης σχημάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας

• παροχή εξειδικευμένου-ιδιόκτητου ιατρικού λογισμικού το οποίο ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ

• Λύσεις οικονομικά συμφέρουσες για τη διαχείριση των αποβλήτων

• Διενέργεια επιστημονικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων με πρόβλεψη για διοργάνωση αντίστοιχων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό.

Ο βασικός σκοπός και στόχος του Συνεταιρισμού (απόφαση ΓΣ Δεκ 2011) :

• Προσαρμοστεί άμεσα στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ΠΦΥ, με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και παρεμβάσεις σε τέσσερα επίπεδα: Την ενίσχυση της θέσης του εργαστηριακού ιατρού ως επιστήμονα και ανεξάρτητη οντότητα στον χώρο της ΠΦΥ, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση των ιατρείων μας ως υγιής ανεξάρτητους επιχειρηματικούς οργανισμούς, την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους λειτουργίας μας μέσα από οικονομίες κλίμακας και φάσματος και τέλος με ενίσχυση της “φωνής” και του ρόλου των εργαστηριακών ιατρών στο χώρο και στις εξελίξεις.

Καλή χρονιά και καλή δύναμη

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Σχόλια Μελών

Αποστείλτε μας το δικό σας σχόλιο στο συγκεκριμένο άρθρο. Όλα τα σχόλια δημοσιεύονται επώνυμα.