To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ(IGRAs)

QuantiFERON(R)-TB Gold IT, Interference-Gamma Release Assays, Latent Tuberculosis Infection (LTBI)
Κλινική χρησιμότητα

Έμμεση  δοκιμή για την διάγνωση της λανθάνουσας και ενεργού φυματίωσης

Προετοιμασία εξεταζομένου

Η ακρίβεια της QFT εξαρτάται από την κατάλληλη συλλογή και την επώαση του δείγματος του αίματος.

Δείγμα

Δείτε οδηγία εδώ

Σταθερότητα δείγματος

Δείτε οδηγία εδώ

Μη αποδεκτό δείγμα

Δείτε οδηγία εδώ

Μεταφορά δείγματος

Δείτε οδηγία εδώ

Μέθοδος Ανοσοπροσρόφησης (ELISA)
Τιμές αναφοράς

Εκφράζεται  σε IU/mL για το αντιγόνο  της φυματίωσης


Αρνητικό:

TB1- Νιl

< 0,35

TB2- Νιl

Μη ανιχνεύσιμο

∗ Οι απαντήσεις στον θετικό μάρτυρα μιτογόνου (και ενίοτε στα αντιγόνα TB) βρίσκονται πολλές φορές εκτός της κλίμακας της συσκευής ανάγνωσης μικροπλακών. Αυτό δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Όταν δεν υπάρχουν υποψίες για μόλυνση από M. tuberculosis, ένα αρχικά θετικό αποτέλεσμα μπορεί να επιβεβαιωθεί με επανεξέταση των αρχικών δειγμάτων πλάσματος εις διπλούν με τη μέθοδο QFT-Plus ELISA. Εάν η μία ή και οι δύο επαναλήψεις δώσουν θετικό αποτέλεσμα στην επανεξέταση, το άτομο θα πρέπει να θεωρείται θετικό στην ανάλυση.

Ανατρέξτε στην ενότητα περί αντιμετώπισης προβλημάτων για να βρείτε τις πιθανές αιτίες.

§ Σε κλινικές μελέτες, λιγότεροι από το 0,25% των ασθενών έδωσαν επίπεδα IFN-γ > 8,0 IU/ml για την τιμή του μηδενικού μάρτυρα.

Νιl: σωληνάριο που δεν περιέχει τίποτα, σωληνάρια αντιγόνου TB: σωληνάρια που περιέχουν μίγμα πεπτιδίων ESAT-6, CFP-10, , Mitogen: σωληνάριο που περιέχει το μιτογόνο φυτοαιμαγλουτινίνη.

Mitogen- Νιl : ≥0,5 δείχνει ότι ο έλεγχος μιτογόνου, ως θετικός έλεγχος, λειτουργεί σωστά, Νιl : ≤8,0 η δοκιμή είναι έγκυρη, Antigen - Nil: εκφράζει την παραγωγή IFN-γ από ενεργά Τ λεμφοκύτταρα (ενεργοποιηθέντα από αντιγόνα μυκοβακτηριδίων της φυματίωσης),ΜΤΒ: μυκοβακτηριδίο της φυματίωσης

Ενώ το σωληνάριο TB1 περιέχει πεπτίδια από τις πρωτεΐνες ESAT-6 και CFP-10 σχεδιασμένα ώστε να προκαλέσουν απαντήσεις κυτταροεξαρτώμενης ανοσίας από τα CD4+ T-βοηθητικά λεμφοκύτταρα, το σωληνάριο TB2 περιέχει ένα επιπλέον σύνολο πεπτιδίων που στοχεύει την πρόκληση απαντήσεων κυτταροεξαρτώμενης ανοσίας από τα CD8+ κυτταροτοξικά T λεμφοκύτταρα.

 

Παρατηρήσεις

Η λανθάνουσα φυματίωση (LTBI) είναι μία μη μεταδοτική ασυμπτωματική κατάσταση, χωρίς δηλαδή κλινικά, ακτινολογικά ή βακτηριολογικά ευρήματα. Σήμερα, είναι διαθέσιμες δύο ειδών δοκιμασιών για τη διάγνωση της LTBI, δερματοαντίδραση Mantoux (δοκιμασία TST) και παραγωγή έμμεσης ιντερφέρονης-γ (IFN-γ) από ευαισθητοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα (δοκιμασίες IGRAs). Η LTBI πρέπει να διακρίνεται από την ενεργό φυματίωση, μια νόσο υποχρεωτικής δήλωσης η οποία προσβάλλει συνήθως τους πνεύμονες και το κατώτερο αναπνευστικό, αλλά μπορεί να προσβάλει και άλλα οργανικά συστήματα. Η διάγνωση ενεργής νόσου φυματίωσης γίνεται με βάση ευρήματα ιστορικού, αντικειμενικής εξέτασης, ακτινολογικά, ιστολογικά και μυκοβακτηριολογικά. Η διάγνωση της LTBI χρησιμεύει κυρίως στη λήψη απόφασης σχετικά με ενδεχόμενη χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας ώστε να αποφευχθεί η εκδήλωση ενεργής νόσου.

Οι δοκιμασίες IGRAs βασίζονται στην απελευθέρωση IFN-γ από ευαισθητοποιημένα T-λεμφοκύτταρα ως απάντηση στα ειδικά αντιγόνα του M.tuberculosis (MTB). Το QuantiFERON χρησιμοποιεί 2 μυκοβακτηριδιακά αντιγόνα ESAT-6 (Early Secretory Antigenic Target-6) και CFP-10 (Culture Filtrate Protein-10) τα οποία είναι κωδικοποιημένα σε ειδική RD1 περιοχή του μυκοβακτηριδιακού γενώματος. Η περιοχή απουσιάζει στα στελέχη M.bovis και στα περισσότερα άτυπα μυκοβακτηρίδια, με εξαίρεση το M.marinum, M.kansasii, M.szulgai. Τα τελευταία 5 χρόνια, το κεντρικό εργαστήριο μας όντας μέσα στις εξελίξεις της διαγνωστικής ιατρικής διεξάγει τη διάγνω-ση της LTBI με τη μεθοδολογία Quantiferon TB (QFT-TB Gold , τεχνική ELISA) με πολύ καλά αποτελέσματα.

Το μέγεθος του μετρούμενου επιπέδου IFN-γ δεν συσχετίζεται με το στάδιο ή τον βαθμό της λοίμωξης, το επίπεδο ανοσολογικής απάντησης ή την πιθανότητα εξέλιξης σε ενεργό νόσο.

Η δερματική φυματινοαντίδραση (tuberculin skin test, TST) αποτελεί χρήσιμη εξέταση στη διάγνωση της φυματικής λοίμωξης, η διαγνωστική της αξία όμως είναι περιορισμένη σε άτομα που έχουν εμβολιασθεί με BCG ή σε άτομα που έχουν μολυνθεί με άλλα μυκοβακτηρίδια.

Η νέα, βελτιωμένη έκδοση, το QFT-Plus υπόσχεται αυξημένη ευαισθησία και ειδικότητα της δοκιμασίας. Σε κλινικές μελέτες 409 ατόμων, η ειδικότητα, η οποία προσδιορίστηκε μέσω αξιολόγησης των ποσοστών ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε άτομα με χαμηλό κίνδυνο λοίμωξης φυματίωσης ήταν 97,6% , ενώ η ευαισθησία της δοκιμασίας ως προς την ενεργό φυματίωσης ήταν 95,3%.

Επειδή η ακρίβεια της δοκιμασίας QFT-Plus εξαρτάται από την κατάλληλη συλλογή και την επώαση του συλλεχθέντος δείγματος του αίματος απαιτείται η ιδιαίτερη προσοχή κατά την δειγματοληψία και την διαχείριση του δείγματος . Για την ειδική συλλογή και τον χειρισμό του βιολογικού δείγματος διαβάστε το εσώκλειστο στο σωληνάριο συλλογής.

Εκτέλεση Απάντηση εντός 3 εργάσιμων ημερών

Πίσω στο ευρετήριο