To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Νατριουρητικό πεπτίδιο τύπου B (BNP)

BNP, Brain Natriuretic Peptide , Natriuretic Peptide
Κλινική χρησιμότητα
  • Ως βοήθημα, στη διάγνωση και την αξιολόγηση της βαρύτητας της καρδιακής ανεπάρκειας (HF) , ιδιαίτερα στην απουσία των κλασικών συμπτωμάτων HF
  • Σαν προγνωστικός δείκτης στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
  • Στην παρακολούθηση του αποτελέσματος μιας θεραπείας για καρδιακή ανεπάρκεια

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία έχει συμπεριλάβει τη χρήση των εξετάσεων νατριουρητικών πεπτιδίων (π.χ. ΒΝΡ) στις οδηγίες που έχει καταρτίσει για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό της καρδιακής ανεπάρκειας.

Προετοιμασία εξεταζομένου

Η συλλογή αίματος πρέπει να γίνεται κάτω από πρωτοτυποποιημένες καταστάσεις π.χ. την ίδια ώρα της ημέρας, μετά από ανάπαυση 15min σε ύπτια θέση. To BNP δεν θα πρέπει να μετριέται ενώ ένας ασθενής λαμβάνει νεσιριτίδη (Natrecor), γιατί τα αποτελέσματα θα είναι ψευδώς αυξημένα.

Τα εργαστήρια Medisyn, όπως είναι φανερό δεν μπορούν να παρέμβουν στο εκτός του εργαστηρίου προαναλυτικό στάδιο. Ως εκ τούτου, εάν δεν έχουν τηρηθεί οι ακριβείς συνθήκες συλλογής, διαχωρισμού και μεταφοράς του δείγματος, δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Δείγμα

Πλάσμα με EDTA που συλλέγεται τηρώντας τις γενικές προφυλάξεις για φλεβοπαρακέντηση. Αποχωρίζεται εντός 45 λεπτών με φυγοκέντρηση.

Σταθερότητα δείγματος

Συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο για 2 ώρες στους 20-25 °C ή για 24 ώρες στους 2-8 °C ή για 9 μήνες σε θερμοκρασία ≤-20°C. Τα δείγματα μπορούν να υποβληθούν σε έως 4 κύκλους κατάψυξης/απόψυξης, χωρίς να αποικοδομηθούν.

Μη αποδεκτό δείγμα

Δείγματα με εμφανή αιμόλυση, ίκτερο, ή έντονη λιπαιμικότητα και δείγμα που συλλέγεται σε γυάλινα σωληνάρια.

Μεταφορά δείγματος

0,5 mL ως ελάχιστος  όγκος σε θερμοκρασία ≤-10°C.

Μέθοδος CLIA. Ο προσδιορισμός ADVIA Centaur BNP μετρά μόνο το φυσιολογικώς δραστικό μόριο BNP-32 (77-108) και χρησιμοποιεί μονοκλωνικά αντισώματα που είναι ειδικά για το C-τελικό τμήμα και τη δομή δακτυλίου του.
Τιμές αναφοράς

Εκφράζονται  σε pg/mL (pg/mL x 0,2887  pmol/L)

Ηλικία

Άνδρες-Γυναίκες

Όλες οι ηλικίες

≤100

Λειτουργική ευαισθησία : 2,5 pg/mL

Προσοχή: Τα αποτελέσματα της εξέτασης Siemens ADVIA Centaur BNP δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά με τους προσδιορισμούς BNP άλλων κατασκευαστών, ούτε τα αποτελέσματα της εξέτασης Siemens ADVIA Centaur BNP θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά με τα αποτελέσματα του προσδιορισμού NT-proBNP.

Παρατηρήσεις

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα σημαντικό κλινικό σύνδρομο που μειώνει τη συστολική ή διαστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας ή το συνδυασμό τους. Η καρδιακή ανεπάρκεια προκύπτει όταν η καρδιά δεν δύναται να αντλήσει αίμα με επαρκή ρυθμό ώστε να καλύψει τις μεταβολικές ανάγκες. Οι πιο συχνές αιτίες είναι η στεφανιαία νόσος, η υπέρταση, οι διαταραχές της καρδιακής βαλβίδας και οι μυοκαρδιοπάθειες. Η ακριβής και πρώιμη διάγνωση είναι σημαντική, καθώς υπάρχουν αποτελεσματικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση της νόσου (π.χ. αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, βήτα- αποκλειστές), οι οποίες βελτιώνουν το ποσοστό νοσηρότητας και θνησιμότητας. Με βάση τις κλινικές ενδείξεις και τα συμπτώματα, η σοβαρότητα της καρδιακής ανεπάρκειας ταξινομείται σε τέσσερις κατηγορίες αυξανόμενης επιδείνωσης της νόσου, σύμφωνα με την ταξινόμηση του New York Heart Association (Καρδιολογική εταιρεία της Νέας Υόρκης) (NYHA κατηγορία I–IV).

Το σύστημα του νατριουρητικού πεπτιδίου είναι μια οικογένεια δομικά παρόμοιων αλλά γενετικά διαφορετικών πεπτιδίων, η οποία περιλαμβάνει το κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο (ANP) και το νατριουρητικό πεπτίδιο τύπου B (BNP) που προέρχονται από τα κύτταρα του μυοκαρδίου και το νατριουρητικό πεπτίδιο τύπου C (CNP) που προέρχεται από τα κύτταρα του ενδοθηλίου. Αυτά τα πεπτίδια χαρακτηρίζονται από μια κοινή δομή δακτυλίου 17 αμινοξέων με έναν δισουλφιδικό δεσμό μεταξύ δύο καταλοίπων κυστεΐνης. Τα καρδιακά νατριουρητικά πεπτίδια είναι οι φυσικοί ανταγωνιστές του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Προωθούν τη νατριούρηση και τη διούρηση, δρουν ως αγγειοδιασταλτικά και ασκούν αντιμιτογόνο δράση στους καρδιαγγειακούς ιστούς. Το ANP και το BNP εκκρίνονται από την καρδιά, ως απόκριση στην αιμοδυναμική τάση. Τα αυξημένα επίπεδα του BNP παράγονται κυρίως ως ανταπόκριση στη διάταση του αριστερού κοιλιακού τοιχώματος και την υπερφόρτιση όγκου.

Το ANP και το BNP εκφράζονται κυρίως στους κόλπους και τις κοιλίες, αντίστοιχα, και είναι σημαντικά για τη ρύθμιση της πίεσης, των ηλεκτρολυτών και της ομοιόστασης του όγκου του αίματος.

Το σύστημα των καρδιακών νατριουρητικών πεπτιδίων ενεργοποιείται στον υψηλότερο βαθμό κατά την κοιλιακή δυσλειτουργία και παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της αντισταθμιζόμενης κατάστασης της ασυμπτωματικής καρδιακής ανεπάρκειας και στην καθυστέρηση της επιδείνωσης της νόσου. Το BNP συντίθεται εντός των καρδιακών μυϊκών κυττάρων ως προπροορμόνη (preproBNP) 134 αμινοξέων, από την οποία προκύπτει μια προορμόνη (proBNP) 108 αμινοξέων και ένα μεμονωμένο πεπτίδιο 26 αμινοξέων.

Η πρόδρομος πρωτεΐνη proBNP στη συνέχεια διασπάται σε ένα φυσιολογικά ενεργό καρβοξυτελικό πεπτίδιο, 32 αμινοξέων (BNP 77–108, BNP) και ένα αμινοτελικό θραύσμα προορμόνης 76 αμινοξέων (NT-proBNP 1–76). Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι η πρόδρομος πρωτεΐνη proBNP διασπάται είτε στο εσωτερικό είτε στην επιφάνεια των καρδιομυοκυττάρων και ότι τόσο το NT-proBNP (1–76) όσο και το φυσιολογικά ενεργό μόριο καρβοξυτελικό μόριο BNP (77–108) ελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος. Ο προσδιορισμός ADVIA Centaur BNP μετρά μόνο το φυσιολογικά ενεργό μόριο BNP (77–108) και χρησιμοποιεί μονοκλωνικά αντισώματα ειδικά για το τελικό καρβοξυτελικό τμήμα και για τη δομή δακτυλίου.
Εκτέλεση Aυθημερόν

Πίσω στο ευρετήριο