To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Αντιμυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ)

Mullerian inhibiting factor (MIF), Mullerian-inhibiting substance (MIS), anti-Mullerian hormone, Αντιμυλλεριανή ορμόνη, AMH
Κλινική χρησιμότητα
  • Ως προγνωστικός δείκτης επάρκειας ωοθηκικής λειτουργίας (ovarian reserve)
  • Στην διάγνωση και αξιολόγηση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών(PCOS),καθώς και ως δείκτης βαρύτητας της νόσου.
  • Από κοινού με την ανασταλτίνη Β ως άμεσοι δείκτες της λειτουργίας των κυττάρων Sertoli και ως έμμεσοι δείκτες της σπερματογένεσης
  • Ως διαγνωστικό εργαλείο για τη διερεύνηση  κρυψορχίας στα παιδιά και διαταραχών διαφοροποίησης του φύλου
Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος

Δείγμα

Ορός που συλλέγεται σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού. Αποχωρίζεται ο ορός από το θρόμβο ή τα κύτταρα εντός 45 λεπτών και συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο. Δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών κύκλων κατάψυξης-απόψυξης του δείγματος.

Σταθερότητα δείγματος

Για  8 ώρες στους 20-25 °C  ή για 7 ημέρες  στους 2-8°C ή  για 12 εβδομάδες στους -20°C.

Μη αποδεκτό δείγμα

Δείγματα  που περιέχουν ορατά ξένα στοιχεία ή δείγματα με έντονη αιμόλυση και λιπαιμικότητα

Μεταφορά δείγματος

0,5 mL ως ελάχιστος  όγκος   σε θερμοκρασία 2-8°C

Μέθοδος ECLIA
Τιμές αναφοράς

Ηλικία

Άνδρες (ng/mL)  

Ηλικία

Γυναίκες (ng/mL)


0‐2  ημερών

10.9 ‐  84.9

0‐28  ημερών

≤ 0.94

 

3‐7         ‘’

22.3 ‐ 166.1

29‐364         ‘’

≤ 4.37

 

8‐10       ‘’

31.6 ‐ 194.9

 

 

 

11‐20      ‘’

22.6 ‐ 183.5

 

 

 

21‐28      ‘’

34.3 ‐ 154.3

 

 

 

29‐364    ‘’

32.9 - 157.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1‐4   ετών

43.5 ‐ 199.5

1‐4           ετών

0.18 ‐ 6.02

 

5‐7       ‘’

33.4 ‐ 155.2

5‐7              ‘’

0.20 ‐ 5.53

 

8‐11     ‘’

13.5 ‐ 158.5

8‐11            ‘’

0.41 ‐ 7.39

 

12‐14   ‘’

1.32 ‐ 46.5

12‐14          ‘’

0.42 ‐ 6.53

 

15‐17   ‘’

2.35 ‐ 18.2

15‐17          ‘’

0.29 ‐ 11.8

 

≥ 18      ‘’

1.43 – 11.6

18-24          ‘’

1.52 - 9.95

 

 

 

25-29          ‘’

1.20 - 9.05

 

 

 

30-34          ‘’

0.71 - 7.59

 

 

 

35-39          ‘’

0.41 - 6.96

 

 

 

40-44          ‘’

0.06 - 4.44

 

 

 

45-50          ‘’

0.01 - 1.79

 

 

 

 

Γυναίκες με PCOS

2.41 - 17.1

 

 

Τιμές AMH & εκτίμηση γονιμότητας

AMH (ng/mL)

Ωοθηκική επάρκεια  (γονιμότητα)

< 0.36

πολύ χαμηλή

0.36 - 2.38

χαμηλή

2.39 - 4.76

ικανοποιητική

4.77 – 7.70

βέλτιστη

 

Παρατηρήσεις

Η Anti-Mullerian Hormone (AMH) είναι διμερής γκυκοπρωτεϊνικής  δομής ορμόνη που ανήκει στην οικογένεια του μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα β (TGF-β – Transforming Growth Factor-β). Η ΑΜΗ παράγεται κυρίως από τα κύτταρα Sertoli των όρχεων και σε μικρό ποσοστό από τις ωοθήκες. Προάγει την απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων των πόρων του Muller και έτσι προκαλεί υποστροφή των πόρων στα άρρενα έμβρυα. Η AMH συνεχίζει να παράγεται από τους όρχεις μέχρι την εφηβεία και στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά.

Στους άρρενες, τα επίπεδα της ΑΜΗ είναι υψηλά κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής, φθάνουν στα μέγιστα επίπεδα τον 3ο-6ο μήνα της βρεφικής ηλικίας και παραμένουν υψηλά καθ' όλη τη διάρκεια της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Πριν την έναρξη της εφηβείας μειώνονται λίγο και η μικρή πτώση της ΑΜΗ σηματοδοτεί την είσοδο του άρρενος στην εφηβεία. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας μειώνονται σημαντικά και παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε όλη την υπόλοιπη ζωή. Οι συγκεντρώσεις της ΑΜΗ και της τεστοστερόνης έχουν αντίστροφη σχέση στους άρρενες μετά τη νεογνική περίοδο.

Στην  παιδική ηλικία, όπου τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι χαμηλά και δεν μπορούν να ανιχνευθούν παρά μόνο με διέγερση hCG ή LH, η ΑΜΗ μπορεί να χρησιμεύσει ως αξιόπιστος δείκτης της παρουσίας ορχικού ιστού.

Τα επίπεδα της ορμόνης μπορεί να είναι καθοριστικά στη διάγνωση του φύλου, σε ασθενείς με αμφίβολα γεννητικά όργανα. Ακόμη, η ορμόνη μπορεί να χρησιμεύσει στην εκτίμηση διαταραχών στεροειδογενέσεως.

Στις γυναίκες, η ΑΜΗ παράγεται σε μικρές ποσότητες από τα κοκκιώδη κύτταρα των ωοθηκών μετά τη γέννηση μέχρι την εμμηνόπαυση και στη συνέχεια καθίσταται μη ανιχνεύσιμη.

Η μέτρηση της ΑΜΗ στο αίμα βοηθά στην εκτίμηση των αποθεμάτων ωαρίων. Στην εκτίμηση των αποθεμάτων ωαρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης η FSH και η Inh-β, αλλά η μέτρησή τους πρέπει να γίνει με αυστηρότητα την 3η ημέρα του κύκλου, ενώ η ΑΜΗ μπορεί να μετρηθεί οποιαδήποτε ημέρα του κύκλου, διότι τα επίπεδά της δεν μεταβάλλονται, κάνοντας την πρακτικά πιο εύχρηστη και είναι ο λόγος που υπερτερεί έναντι της FSH και της Inh-β.

Οι χαμηλές τιμές της ΑΜΗ σχετίζονται με μικρότερη ωοθηκική ανεπάρκεια. Γυναίκες με υψηλότερες τιμές ΑΜΗ φαίνεται να έχουν καλύτερη απόκριση σε διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση και μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

Άλλη χρησιμότητα της ΑΜΗ:

Στην εκτίμηση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών. Οι γυναίκες που έχουν πολλά μικρά ωοθυλάκια, όπως εκείνες με πολυκυστικές ωοθήκες, έχουν υψηλά επίπεδα ορμόνης AMH, ενώ οι γυναίκες που έχουν λίγα εναπομένοντα ωοθυλάκια, καθώς και αυτές που βρίσκονται κοντά στην εμμηνόπαυση έχουν χαμηλά επίπεδα ΑΜΗ.

Τα επίπεδα της ΑΜΗ αυξάνονται κατά πολύ σε όγκους των ωοθηκών. Η χρησιμότητα της μέτρησής της έγκειται στην πολύ πρώιμη ανίχνευση του όγκου ή της υποτροπής του, πριν ακόμη διαγνωσθεί με τις συνήθεις απεικονιστικές μεθόδους.

Εκτέλεση Αυθημερόν

Πίσω στο ευρετήριο