To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Αμινοτελικό άκρο του προπεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (NT-proBNP)

NT-proBNP , N Terminal proBNP, Pro BNP
Κλινική χρησιμότητα
  • Ως  βοήθημα στη διάγνωση σε άτομα με υποψία συσσωρευτικής καρδιακής βλάβης
  • Ως  βοήθημα στη ταυτοποίηση ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, στην αξιολόγηση της σοβαρότητας, στην πρόβλεψη υψηλής θνησιμότητας και στον έλεγχο της θεραπευτικής απόκρισης

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία έχει συμπεριλάβει τη χρήση των εξετάσεων νατριουρητικών πεπτιδίων (π.χ. ΝΤ-ρτοΒΝΡ) στις οδηγίες που έχει καταρτίσει για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό της καρδιακής ανεπάρκειας.

Προετοιμασία εξεταζομένου

Η συλλογή αίματος πρέπει να γίνεται κάτω από πρωτοτυποποιημένες καταστάσεις π.χ. την ίδια ώρα της ημέρας ώστε  να εξαλειφθούν οι ημερήσιες διακυμάνσεις και μετά από ανάπαυση 15 λεπτών σε ύπτια-καθιστή  θέση.

Δείγμα

Ορός που συλλέγεται σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού τηρώντας τις γενικές προφυλάξεις για τη φλεβοπαρακέντηση. Αποχωρίζεται εντός 30-60 λεπτών με φυγοκέντρηση, ώστε να διασφαλιστεί η απουσία του ινώδους στον ορό, που μπορεί να παρέμβει στη δοκιμή.

Σταθερότητα δείγματος

Σε πλαστικό σωληνάριο για 3 ημέρες στους 15-25 °C ή για 6 ημέρες  στους 2-8°C και τουλάχιστον για 3 μήνες σε θερμοκρασία -20°C εάν καταψυχθούν εντός 24 ωρών μετά τη συλλογή.

Μη αποδεκτό δείγμα

Έντονη αιμόλυση, έντονη λιπαιμία και ίκτερος,

Μεταφορά δείγματος

0,5 mL ως ελάχιστος  όγκος σε θερμοκρασία 2-8°C.

Μέθοδος CLIA
Τιμές αναφοράς

Εκφράζονται  σε  pg/mL ( pg/mL x 0,118  → pmol/L)

Ηλικία

Άνδρες-Γυναίκες

<75 ετών

<125

≥75 ετών

<450

Η ανάλυση της καμπύλης ROC, στην τιμή cutoff των 125 pg/mL, έδειξε τιμή ευαισθησίας 88 %, τιμή ειδικότητας 92 %, αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 96,7 % και θετική προγνωστική αξία (PPV) 80,6 %.

Αναλυτική ευαισθησία : 5,0 pg/mL

Τι επηρεάζει Πλάσμα EDTA
Παρατηρήσεις

Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, που οφείλεται συνήθως σε δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, είναι ένα κλινικό σύνδρομο που προκαλείται από μειωμένη καρδιακή αντλιακή ικανότητα. Προσβάλλει περίπου 5 εκατομμύρια Αμερικανούς στις μέρες μας και είναι η κύρια αιτία εισαγωγής για ασθενείς πάνω από 65 χρονών.

Το ProBNP, το πρόδρομο μόριο του BNP των 108 αμινοξέων, συντίθεται και απελευθερώνεται από τα μυοκύτταρα της κοιλίας με απόκριση της αυξημένης τάσης στα τοιχώματα της κοιλίας. Το ProBNP κόβεται και απελευθερώνεται μια ενεργή ορμόνη 32 αμινοξέων (BNP) και το N-τελικό ανενεργό πεπτίδιο των 76 αμινοξέων, NT-proBNP. Το BNP ανταγωνίζεται το σύστημα ρενίνης- αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (RAAS) προκαλώντας νατριουρία, διούρηση και αγγειοδιαστολή — εμποδίζοντας την έκκριση ρενίνης και την παραγωγή αλδοστερόνης. Τα επίπεδα του πλάσματος τόσο του BNP, όσο και του NT-proBNP αυξάνονται χαρακτηριστικά σε δείγματα με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και έχει καλή συσχέτιση με τη λειτουργική κατηγοριοποίηση του New York Heart Association της καρδιακής ανεπάρκειας.

Μελέτες υποδεικνύουν ότι το NT-proBNP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαγνωστικές και προγνωστικές εφαρμογές. Η συγκέντρωση του NT-proBNP στον ορό ή στο πλάσμα συσχετίζεται με την πρόγνωση της δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Οι Fisher et al. βρήκαν ότι οι ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, στους οποίους οι τιμές του NT-proBNP ήταν υψηλότερες από τη διάμεσο, παρουσίαζαν ποσοστό θνησιμότητας εντός ενός έτους ίσο με 53 % έναντι του 11 % που παρουσίαζαν οι ασθενείς με τιμές του NT-proBNP χαμηλότερες από τη διάμεσο.19

Η μελέτη GUSTO IV, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 6800 ασθενείς, έδειξε ότι το NT-proBNP ήταν ο ισχυρότερος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας της θνησιμότητας εντός ενός έτους σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.

Η ανάλυση είναι επίσης χρήσιμη για την απόδοση των συμπτωμάτων σε καρδιακά ή μη καρδιακά αίτια και βοηθά στον εντοπισμό ατόμων με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Η ομάδα σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας για τη διάγνωση και τη θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (European Society of Cardiology Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure) αναφέρει στις οδηγίες της ότι τα νατριουρητικά πεπτίδια, περιλαμβανομένου του NT-proBNP, “πιθανόν να έχουν μεγαλύτερη κλινική χρησιμότητα ως δείκτες αποκλεισμού πιθανών διαγνώσεων, λόγω των σταθερών και πολύ υψηλών αρνητικών προγνωστικών αξιών που δίνουν”.

Εκτέλεση Αυθημερόν

Πίσω στο ευρετήριο