To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)

C-Reactive protein (CRP), CRP (ποσοτική), CRP (ποιοτική)
Κλινική χρησιμότητα
  • Στην ανίχνευση και στην αξιολόγηση λοιμώξεων, ιστικών βλαβών, φλεγμονωδών διαταραχών και σχετιζόμενων νόσων
  • Για την αξιολόγηση του κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο (CVD) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αλλά η  δοκιμασία της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, υψηλής ευαισθησίας
Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος.

Δείγμα

Ορός που συλλέγεται, με τυπικές τεχνικές φλεβοπαρακέντησης, σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας  ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού. Ο ορός αποχωρίζεται με φυγοκέντρηση εντός μίας ώρας και συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο. Συνιστάται τα δείγματα να καταψύχονται μόνο μία φορά και να αναμειγνύονται σχολαστικά μετά την απόψυξη.

Σταθερότητα δείγματος

Για 6 ώρες σε θερμοκρασία 15-25°C, επί 3 ημέρες στους 2-8°C ή επί 6 μήνες στους -20°C

Μεταφορά δείγματος

0,5 mL ως ελάχιστος όγκος σε θερμοκρασία 2-8°C

Μέθοδος TIA
Τιμές αναφοράς

Εκφράζονται σε mg/L

Αυτή η μέθοδος έχει τυποποιηθεί έναντι του προτύπου CRM 470 του IRMM από την IFCC

 

Ηλικία

Άνδρες

Γυναίκες

Νεογέννητα,ομφάλιοςλώρος

<0,6

 

Βρέφη 4-30 ημερών

<1,6

 

Ενήλικες (≥16 ετών)

<5,0

 

Εγκυμοσύνη

-

<10,0

Αναλυτική ευαισθησία (κατώτατο όριο ανίχνευσης) : 0,03 mg/L

Παρατηρήσεις

Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) είναι πρωτεΐνη (β-σφαιρίνη) που ανήκει στην οικογένεια των πεντραξινών. Διακρίνεται για τη φυλογενετική σταθερότητά της και εμφανίζει ελάχιστες διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών. Αποτελείται από πέντε πανομοιότυπες πολυπεπτιδικές αλυσίδες των 206 αμινοξέων που διατάσσονται συμμετρικά γύρω από ένα κεντρικό άξονα και σχηματίζουν έναν πενταμερή δακτύλιο μοριακού βάρους 105 KDa. Η CRP είναι η τυπική πρωτεΐνη οξείας φάσης στις φλεγμονώδεις αντιδράσεις.

Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) διακρίνεται και για την ανασταλτική της δράση που εκδηλώνεται με α) ελάττωση της παραγωγής υπεροξειδίου από τα ουδετερόφιλα, β) μείωση στην έκφραση της L-σελεκτίνης και, κατά συνέπεια, και την ικανότητα προσκόλλησης των ουδετεροφίλων στο ενδοθήλιο των αγγείων,και γ) διεγείροντας  τη σύνθεση του ανταγωνιστή του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-1 (IL-1Ra)

Η βιολογική δράση της διακρίνεται σε ευοδωτική και κατασταλτική. Κάθε υπομονάδα συνδέεται με ιόντα Ca++, τα οποία βοηθούν στην ένωση με τη φωσφοχολίνη και τα φωσφολιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα ενεργοποίηση του συμπληρώματος και φαγοκυττάρωση των συνδεδεμέ-νων με τη CRP υποστρωμάτων. Mε παρόμοια διαδικασία βοηθά την οψωνοποίηση και την καταστροφή των μικροβίων.

Στα φυσιολογικά, υγιή άτομα η πρωτεΐνη CRP βρίσκεται σε ίχνη, με συγκέντρωση έως 0. 5 mg/dL. Μετά την έναρξη μιας αντίδρασης οξείας φάσης η συγκέντρωση της CRP στον ορό αυξάνεται ταχέως και σε μεγάλο βαθμό. Η αύξηση ξεκινά εντός 6 έως 12 ωρών και η μέγιστη τιμή επιτυγχάνεται εντός 24 - 48 ωρών. Επίπεδα που υπερβαίνουν τα 10 mg/dL σχετίζονται με σοβαρά αίτια, όπως μείζον τραύμα και σοβαρή λοίμωξη (σήψη). Η απόκριση της CRP ενδέχεται να είναι λιγότερο έκδηλη σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική νόσο.

Αυτή η μέθοδος αναφέρεται ως CRP ευρέος φάσματος (wrCRP) λόγου του σχετικά ευρέος αναλυτικού φάσματος που είναι δυνατόν να μετρηθεί.

Η μέτρηση της CRP είναι πιο αξιόπιστος δείκτης από την ΤΚΕ για την αξιολόγηση των φλεγμονωδών καταστάσεων. Οι καθημερινές μετρήσεις της CRP είναι άριστος δείκτης για την ύφεση της φλεγμονής. Μείωση της CRP κατά 25% ή και περισσότερο από το επίπεδο της προηγούμενης ημέρας, υποδηλώνει ύφεση της φλεγμονής, με προγνωστική αξία μεγαλύτερη από 97%.

Οι αυξήσεις στις τιμές της CRP είναι μη ειδικές για πολλές εξεργασίες νόσων και δε θα πρέπει να ερμηνεύονται χωρίς πλήρη κλινική αξιολόγηση.

Οι γυναίκες με πολύ υψηλά επίπεδα της CRP στα πρώιμα στάδια της κύησης αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο American Journal of Epidemiology. Οι γυναίκες με πολύ υψηλά επίπεδα CRP στα πρώιμα στάδια της κύησης είχαν σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο πρόωρου τοκετού. Ο συσχετισμός ήταν ανεξάρτητος πολλών άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τον πρόωρο τοκετό.

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε χημική αντίδραση, πρέπει να είστε ενήμεροι για την πιθανή επίδραση που έχουν στα αποτελέσματα, άγνωστες παρεμβολές από φάρμακα ή ενδογενείς ουσίες. Το εργαστή-ριο και ο ιατρός πρέπει να αξιολογούν όλα τα αποτελέσματα των ασθενών εν όψει της συνολικής κλινικής κατάστασης του ασθενούς.

Εκτέλεση Αυθημερόν

Πίσω στο ευρετήριο