To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Χλαμύδια του τραχώματος

Chlamydia trachomatis Ag
Κλινική χρησιμότητα
  • Για τον έλεγχο ή τη διάγνωση λοίμωξης από χλαμύδια.
  • Για  την άμεση ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του τραχωματικού χλαμυδίου είτε στα γυναικεία δείγματα ενδοτραχηλικού επιχρίσματος ή στα ανδρικά δείγματα σπέρματος
Προετοιμασία εξεταζομένου

Τα προς εξέταση επιχρίσματα πρέπει να λαμβάνονται με ειδικό τρόπο, με απομάκρυνση των τοπικών εκκριμάτων προ της λήψης. Επειδή το C.trachomatis μολύνει το κυλινδρικό ή το μεικτό (πλακώδες και κυλινδρικό) επιθήλιο, τα τραχηλικά δείγματα πρέπει να λαμβάνονται από τη ζώνη μετάπτωσης στην είσοδο του τραχήλου.

Βαμβακοφόροι, dacron η calcium alginate στυλεοί ενδείκνυνται, όχι όμως οι ξύλινοι στυλεοί. Επίσης ενδείκνυται και το “ κυτταρολογικό βουρτσάκι”.

Ενδοτραχηλιακό επίχρισμα: αφαίρεση της επιπλέον βλέννης από τον εξωτερικό τράχηλο με ένα ξεχωριστό  στυλεό. Αποφύγετε την επαφή με οποιαδήποτε κολπική επιφάνεια όταν αποσύρετε τον στυλεό.

Επίχρισμα ουρήθρας: ο ασθενής θα πρέπει να λάβει οδηγίες να μην ουρήσει για τουλάχιστον μια ώρα πριν από τη συλλογή του δείγματος.

Δείγμα

Τραχηλικό επίχρισμα σε πλακάκι ανοσοφθορισμού μονιμοποιημένο με αιθανόλη ή μεθανόλη. Εναλλακτικά δείγμα σε στυλεό stuart.

Γενικά χρησιμοποιείται ένα βουρτσάκι για να συλλέξει κυτταρικό δείγμα ή εκκρίσεις από την μολυσμένη περιοχή όπως τον τράχηλο της μήτρας, την ουρήθρα, το πέος, τον πρωκτό ή τον λαιμό.

Τα δείγματα ούρων είναι δεκτά μόνο για  μοριακή μέθοδο, η οποία είναι επικυρωμένη για αυτό το είδος του δείγματος.

 

Σταθερότητα δείγματος

Το δείγμα μπορεί να μείνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι και 4 ώρες (έως 25 ° C) ή 24 ώρες στο ψυγείο (2° με 8 ° C). Μην καταψύχεται το δείγμα. Πριν την εξέταση το δείγμα θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Μη αποδεκτό δείγμα

Αιμοραγικά δείγματα, η τραχηλική βλέννη και δείγματα με πτωχό υλικό δείγματος

Μεταφορά δείγματος

Στους  2 - 8°C

Μέθοδος Άμεση ανίχνευση αντιγόνου Chlamydia trachomatis σε κλινικά δείγματα με μονοκλωνικά αντισώματα με άμεσο ανοσοφθορισμό (DFA). Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες με ευαισθησία 80% και η ειδικότητα 98-99%.
Τιμές αναφοράς

Αρνητικό

Παρατηρήσεις
  • Τα χλαμύδια του τραχώματος (Chlamydia trachomatis) είναι υποχρεωτικά ενδοκυττάριος παθογόνος μικροοργανισμός, και ανήκει στην οικογένεια Chlamydia, η οποία αποτελείται από δύο ακόμα είδη. Το C. trachomatis είναι ένας Gram ενδιάμεσος μικροοργανισμός, που ενώ δεν μπορεί να βαφτεί με την χρώση Gram, παρουσιάζει την δομική μορφολογία των Gram αρνητικών μικροοργανισμών.
  • Τα τραχωματικά χλαμύδια είναι ο αιτιολογικός παράγοντας για έναν αριθμό σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών. Οι μολύνσεις τους είναι συχνά χωρίς συμπτώματα, και αν αφεθούν χωρίς θεραπευτική αγωγή, μπορεί να προκαλέσουν πυελική φλεγμονή σε γυναίκες (μια κύρια αιτία στείρωσης), μόνιμη βλάβη των ματιών και πνευμονία σε νεογέννητα, και επιδιδυμίτιδα στους άνδρες (που μπορεί επίσης να οδηγήσεις σε στείρωση) . Επομένως, μια απλή διαγνωστική δοκιμή είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του χλαμυδίου .
  • Λανθασμένα αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν από δείγματα που δε συλλέχτηκαν ή αποθηκεύτηκαν σωστά. -  Αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να αποκτηθούν όταν η ποσότητα του εξαγόμενου αντιγόνου είναι κατώτερη από το ευαίσθητο όριο ανίχνευσης της δοκιμής.
  • Αν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό και τα κλινικά συμπτώματα επιμένουν, συνιστάται η επιπρόσθετη συνέχιση της δοκιμής.
  • Το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων επίσης συστήνει ετήσιο έλεγχο των σεξουαλικά ενεργών γυναικών μέχρι 25 χρονών και των γυναικών πάνω από 25 με παράγοντες κινδύνου, όπως νέοι ή πολλοί  σύντροφοι. Το CDC επίσης συστήνει έλεγχο για όλες τις εγκυμονούσες και εξέταση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για τους άνδρες που κάνουν σεξ με άλλους άνδρες.
  • Οι μοριακές μέθοδοι που στηρίζονται στην ενίσχυση και πολλαπλασιασμό του νουκλεϊνικού οξέος των χλαμυδίων θεωρούνται οι πλέον ευαίσθητες και επιτρέπουν τον έλεγχο μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων όπως και ασυμπτωματικών ατόμων. Πλεονέκτημα των μοριακών μεθόδων είναι η δυνατότητα εξέτασης ούρων πρώτης ούρησης από άνδρες και γυναίκες και αυτό προσφέρεται για προγράμματα screening του γενικού πληθυσμού.
Εκτέλεση Αυθημερόν

Πίσω στο ευρετήριο