To medisyn.eu βραβεύτηκε με τον έπαινο "Dynamic New Comer" στην κατηγορία Εφαρμογή B2B Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Mybrca_v4

New_genetic-01

Bgi_brca

Bgi_vista

Cardio_dna

Cancer_risk

Mybrca_v3

Nutrifit

Allergy-catalogue-banner

Θυροξίνη ολική (T4)

Τ4, Tetraiodothyronine, Thyroxine total, T4, Serum , Total T4 , Ολική Θυροξίνη
Κλινική χρησιμότητα
  • Ως βοήθημα στη διάγνωση και τη θεραπεία θυρεοειδοπάθειας
  • Δεν συνιστάται για έλεγχο ρουτίνας του θυρεοειδούς
  • Στον προσυμπτωματικό  έλεγχο  για συγγενή υποθυρεοειδισμό στα νεογέννητα
  • Τα επίπεδα της ολικής Θυροξίνης (T4) προσφέρουν ένα καλό δείκτη της λειτουργίας του θυρεοειδούς, όταν η TBG είναι φυσιολογική και  δεν υπάρχει παρουσία μη θυρεοειδικής νόσου
Προετοιμασία εξεταζομένου

Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος.

Δώδεκα ώρες πριν από αυτή την εξέταση αίματος ο εξεταζόμενος δεν πρέπει να λαμβάνει πολυβιταμίνες ή τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν βιοτίνη ή βιταμίνη Β7.

Δείγμα

Ορός που συλλέγεται σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού χωρίς αιμόλυση και έντονη λιπαιμικότητα. Αποχωρισμός του ορού από το θρόμβο ή τα κύτταρα εντός 45 λεπτών και συντήρηση σε πλαστικό σωληνάριο. Δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών κύκλων κατάψυξης-απόψυξης του δείγματος.

Σταθερότητα δείγματος

Για 24 ώρες σε θερμοκρασία 15-25°C ή για 7 ημέρες σε θερμοκρασία 2-8°C και τουλάχιστον για 30 ημέρες σε θερμοκρασία -20°C.

Μη αποδεκτό δείγμα

Αιμολυμένα ή με έντονη λιπαιμικότητα δείγματα. Δείγματα που περιέχουν κυτταρικό υλικό.

Μεταφορά δείγματος

0,5 mL ως ελάχιστος όγκος σε θερμοκρασία 2-8°C.

Μέθοδος CLIA.
Τιμές αναφοράς

Σε nmol/ L (nmol/ L x 0,07769 → μg/dL)

Ηλικία

Άνδρες - Γυναίκες

1 - 23 μηνών

77,8 - 212

2 - 5 ετών

71 - 193

6 - 12 ετών

71 - 172

13 - 21 ετών

71 - 168

>21 ετών

60 - 165

Ελάχιστη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση (αναλυτική ευαισθησία) : 3,9 nmol/L

Παρατηρήσεις

Η θυροξίνη (3,5,3',5'-L-τετραϊωδοθυρονίνη, T4) είναι μια ορμόνη που συντίθεται και εκκρίνεται από το θυρεοειδή αδένα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Η T4 εκκρίνεται στην κυκλοφορία του αίματος ως απόκριση στην TSH (θυρεοειδοτρόπος ορμόνη). Η έκκριση της T4 ρυθμίζεται από έναν μηχανισμό αρνητικής ανάδρασης που περιλαμβάνει τον θυρεοειδή αδένα, τον υποθάλαμο και την υπόφυση.

Στην κυκλοφορία, το 99,95% της T4 είναι αντιστρεπτά δεσμευμένο σε πρωτεΐνες μεταφοράς, κυρίως στη θυρεοδεσμευτική σφαιρίνη (TBG) και, σε μικρότερο βαθμό, στην αλβουμίνη και στην προαλβουμίνη. Η μη δεσμευμένη ή ελεύθερη T4 είναι μεταβολικά δραστική και η δεσμευμένη T4 είναι μεταβολικά αδρανής και δρα ως αποθήκη.

Οι συγκεντρώσεις της TBG παραμένουν σχετικά σταθερές σε υγιή άτομα. Ωστόσο, η κύηση, καθώς και η περίσσεια οιστρογόνων, ανδρογόνων, αναβολικών στεροειδών και γλυκοκορτικοειδών είναι γνωστό ότι μεταβάλλουν τα επίπεδα TBG και μπορεί να προκαλούν ψευδείς τιμές θυρεοειδικών ορμονών κατά τις εξετάσεις λειτουργίας του θυρεοειδούς. Τα αλλοιωμένα επίπεδα T4 σε αυτές τις καταστάσεις, μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την κατάσταση του θυρεοειδούς.

Η κύρια δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να οδηγεί σε απελευθέρωση επιπέδων T4 ή T3 που είναι υψηλότερα (υπερ) ή χαμηλότερα (υπο) από τα φυσιολογικά επίπεδα. Επιπρόσθετα, επειδή η λειτουργία του θυρεοειδούς επηρεάζεται άμεσα από την TSH, η δυσλειτουργία της υπόφυσης ή του υποθαλάμου επηρεάζει τη δραστηριότητα του θυρεοειδούς αδένα. Νόσος σε οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος θυρεοειδούς- υποθαλάμου-υπόφυσης μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα T4 και T3 στο αίμα.

Τα ολικά επίπεδα της T4 μπορεί να μειωθούν όταν τα επίπεδα των TBG είναι χαμηλά, όπως στις νεφρικές, ηπατικές, γαστρεντερικές και νεοπλαστικές δυσλειτουργίες, στην ακρομεγαλία, την υπερπρωτεϊναιμία και την κληρονομική ανεπάρκεια των TBG και, σε ασθενείς που χρησιμοποιούν ανδρογόνα, θεραπεία τεστοστερόνης ή άλλων αναβολικών στεροειδών. Η διφαινυλυδαντοΐνη και μεγάλες δόσεις σαλικυλικών και λιοθυρονίνης μπορούν επίσης να προκαλέσουν χαμηλές τιμές T4 (όχι ενδεικτικές της κατάστασης του θυρεοειδούς) εξαιτίας του ανταγωνισμού για τις θέσεις δέσμευσης της TBG.

Εξαιτίας του ότι το επίπεδο της Ολικής Θυροξίνης (T4) είναι συχνά μη φυσιολογικό σε περιπτώσεις φυσιολογικής λειτουργίας του θυρεοειδούς, ενώ μπορεί να είναι φυσιολογικό σε περιπτώσεις με ανώμαλη λειτουργία του θυρεοειδούς, μια εκτίμηση του επιπέδου των TBG στην κυκλοφορία είναι επιθυμητή, όπως δίνεται για παράδειγμα από μια μέθοδο ανίχνευσης της πρόσληψης της Τ3. Σε δυσλειτουργίες του θυρεοειδούς, η ολική T4 και οι τιμές πρόσληψης της T3 θα αποκλίνουν από το φυσιολογικό προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ σε ασθενείς με κανονική κατάσταση του θυρεοειδούς με μεταβολές στις TBG θα αποκλίνουν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Το προϊόν της Τ4 και των τιμών πρόσληψης της Τ3, διαιρούμενο με το 100, είναι γνωστό ως δείκτης Ελεύθερης Θυροξίνης (FT4I), ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης για την κατάσταση του θυρεοειδούς.

Στην εγκυμοσύνη, ατελής απελευθέρωση της θυροξίνης (Τ4) από τις πρωτεΐνες δέσμευσης της μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς χαμηλά επίπεδα της ολικής Τ4. Ως εκ τούτου, η ολική T4 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως το μόνος δείκτης για την αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς. Τα ετερόφιλα αντισώματα στον ανθρώπινο ορό μπορούν να αντιδράσουν με τις ανοσοσφαιρίνες των αντιδραστηρίων, προκαλώντας παρεμπόδιση στους in vitro ανοσολογικούς προσδιορισμούς.9 Οι ασθενείς που εκτίθενται τακτικά σε ζώα ή σε προϊόντα από ορό ζώων μπορεί να είναι ευαίσθητοι σε αυτή την παρεμπόδιση και μπορεί να παρατηρηθούν ανώμαλες τιμές. Μπορεί να απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες για τη διάγνωση.

Τα αποτελέσματα αυτού του προσδιορισμού θα πρέπει να ερμηνεύονται πάντοτε σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, την κλινική εμφάνιση και τα άλλα ευρήματα.

Εκτέλεση Αυθημερόν

Πίσω στο ευρετήριο