ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Allergy-catalogue-banner

Moriakes-eksetaseis-banner

το HLA B27 εκτελείται από
το Τμήμα Μοριακών Εξετάσεων MEDISYN
Για τις εξετάσεις Παραγόντων Πήξεως και Μοριακού Ελέγχου Ηπατίτιδας B & C συμβουλευτείτε το κατάλογο ειδικών εξετάσεων που είναι αναρτημένος στο online.medisyn.eu με την χρήση των κωδικών σας

Ευρετήριο εξετάσεων:

 1. 1081.
 2. 1082.
 3. 1083.
  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΠΤΟΠΡΙΛΗΣ
  Βλέπε: ΡΕΝΙΝΗ (ΑΜΕΣΗ)
 4. 1084.
 5. 1085.
  Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
  Βλέπε: ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 6. 1086.
 7. 1087.
  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΡΕΝΙΝΗΣ
  Βλέπε: ΡΕΝΙΝΗ (ΑΜΕΣΗ)
 8. 1088.
  Δοκιμή του ερυθρού της Bεγγάλης
  Βλέπε: Δοκιμασία Rose Bengal (RBT)
 9. 1089.
 10. 1090.
 11. 1091.
  ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ (PRA)
  Βλέπε: ΡΕΝΙΝΗ - ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (PRA)
 12. 1092.
 13. 1093.
 14. 1094.
 15. 1095.
 16. 1096.
  ΕΘΟΣΟΥΞΑΜΙΔΗ
  Βλέπε: ETHOSUXIMIDE
 17. 1097.
  Ειδικά αντισώματα IgG έναντι του ιού της ηπατίτιδας Ε (αντι-HEV IgG)
  Βλέπε: Ηπατίτιδας Ε αντισώματα IgG (αντι-HEV IgG)
 18. 1098.
 19. 1099.
  Ειδικά αντισώματα IgM έναντι του ιού της ηπατίτιδας Ε
  Βλέπε: Ηπατίτιδας Ε αντισώματα IgM (αντι-HEV IgM)
 20. 1100.
  ΕΙΔΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
  Βλέπε: ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΣΤΩΝ (BAP)