ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωθείτε για την εργαστηριακή εξέταση που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια του καταλόγου μας.

Allergy-catalogue-banner

Moriakes-eksetaseis-banner

το HLA B27 εκτελείται από
το Τμήμα Μοριακών Εξετάσεων MEDISYN
Για τις εξετάσεις Παραγόντων Πήξεως και Μοριακού Ελέγχου Ηπατίτιδας B & C συμβουλευτείτε το κατάλογο ειδικών εξετάσεων που είναι αναρτημένος στο online.medisyn.eu με την χρήση των κωδικών σας

Ευρετήριο εξετάσεων:

 1. 1081.
  ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
  Βλέπε: ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 2. 1082.
  Επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας B
  Βλέπε: Ηπατίτιδας Β αντιγόνο επιφανείας (HBsAg)
 3. 1083.
 4. 1084.
 5. 1085.
  ΕΡΠΗΣ I IgΜ
  Βλέπε: ΕΡΠΗΣ I / II IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 6. 1086.
 7. 1087.
  ΕΡΠΗΣ II IgΜ
  Βλέπε: ΕΡΠΗΣ I / II IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 8. 1088.
  ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡΑ IgG, IgM
  Βλέπε: ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ IgG, IgM
 9. 1089.
  Ερυθράς IgG αντισώματα
  Βλέπε: Αντισώματα IgG έναντι του ιού της ερυθράς
 10. 1090.
  Ερυθράς IgM αντισώματα
  Βλέπε: Αντισώματα IgM έναντι του ιού της ερυθράς
 11. 1091.
 12. 1092.
 13. 1093.
 14. 1094.
  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
  Βλέπε: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ
 15. 1095.
  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
  Βλέπε: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΑ
 16. 1096.
  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ
  Βλέπε: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ
 17. 1097.
  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
  Βλέπε: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 18. 1098.
 19. 1099.
 20. 1100.